Misiune

Dezvoltarea în România a conceptului de locuire sustenabilă cu impact minim asupra mediului şi rezultate pozitive asupra calităţii vieţii.

Obiective

1. Educarea societăţii româneşti pentru o locuire sustenabilă;
2. Oferirea unor alternative concrete, legale şi viabile de locuinţe sustenabile;
3. Promovarea construcţiilor ‘verzi’ în România;
4. Îmbunătăţirea calităţii vieţii în domeniul locuirii  sustenabile;
5. Eficientizarea costurilor în domeniul locuinţelor;
6. Promovarea tehnologiilor, materialelor şi produselor ‘verzi’ în proiectarea, construcţia, întreţinerea şi operarea clădirilor;
7. Protejarea habitatului prin îmbunătăţirea politicilor de mediu.

Activităţi

Pentru îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor de mai sus, Asociaţia işi propune ca prin dialogul şi cooperarea cu autorităţile publice, societatea civilă şi mediul de afaceri să realizeze urmatoarele activităţi:

În domeniul EDUCAȚIEI:

a) organizarea de seminarii și conferințe;
b) organizarea de cursuri de perfecționare și instruire pentru formare profesională și recalificare;
c) instituirea de burse de studiu în domeniile specifice;
d) colaborarea cu Instituțiile de Învățământ din România în elaborarea curriculei în domeniul construcțiilor sustenabile;
e) dezvoltarea de proiecte educaționale și de cercetare comune cu Instituțiile de Învățământ din țară și străinătate.

În domeniul PROMOVĂRII:

a) organizarea de evenimente care să promoveze conceptul de locuire sustenabilă;
b) participarea la evenimente internaționale și naționale de profil (conferințe, etc);
c) realizarea și tipărirea de materiale informative privind avantajele locuirii sustenabile;
d) realizarea unui site/portal dedicat problematicii locuirii sustenabile;
e) editarea de către Asociație a unui buletin informativ periodic.

În domeniul IMPLEMENTĂRII TEHNOLOGIILOR și LEGISLAȚIEI SPECIFICE:

a) studierea, realizarea și monitorizarea unor prototipuri în vederea acomodării lor la condițiile geografice şi economice ale României;
b) colaborarea cu instituțiile autorizate în domeniul certificărilor de specialitate;
c) realizarea de coduri de bune practici în domeniul proiectării, construirii și administrării locuințelor sustenabile;
d) colaborarea cu instituțiile statului pentru îmbunătățirea și dezvoltarea legislației în domeniu, precum și racordarea acesteia la legislația europeană și internațională;
e) promovarea standardelor pentru clădiri verzi în România.